Kopparslagaren

Kopparslagaregården. Hantverksmiljö från1700-talet. Kopparslagare Hedström köpte gården

av en bryggare 1848 och byggde till gårdshusen.

Välbevarat exempel på hantverksgård med mangård,kopparbod och lager i lilla huset mot gatan,

verkstad med gesällrum på vinden, bryggstuga,

vedbod och stall på gården.